Barometr Coface: globalna prognoza wzrostu PKB na 2021 r. wyższa o pół pkt. proc.

Globalna prognoza wzrostu PKB została skorygowana w górę o pół punktu do 5,6 proc. – wynika z „Barometru Coface po II kwartale 2021”. Dodano, że lepsze perspektywy wzrostu znajdują odzwierciedlenie w światowym handlu.