BIEC: kolejny wzrost WPI sygnalizujący oczekiwania inflacyjne

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług, wzrósł w lipcu po raz kolejny o 0,8 pkt – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Zaznaczono, że obserwowane od ok. roku wzrosty wskaźnika sygnalizują nasilenie presji inflacyjnej.