EMA ostrzega: mogą być braki leku na rynku

Europejska Agencja Leków informuje o ryzyku niedostępności produktu leczniczego Champix w związku z wycofaniem kilku serii produktu przez pomiot odpowiedzialny.