Europosłanka Anna Fotyga pyta KE o obecność w systemie prawnym RFN przepisów z czasów III Rzeszy

Europosłanka PiS Anna Fotyga wystosowała do Komisji Europejskiej pytanie o obecność prawodawstwa III Rzeszy w systemie prawnym Republiki Federalnej Niemiec. Zwróciła uwagę, że problem nie dotyczy jedynie w większości martwych przepisów.