Gdzie nie pomogła amantadyna, pomoże memantyna?

Memantyna może być skuteczną i bezpieczną terapią uzupełniającą w leczeniu depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej.