Jaki CIT i VAT przy dostawie towarów, gdy sprzedawca organizuje również transport do siedziby nabywcy

Spółka nie ma obowiązku składać deklaracji zaliczkowej, powinna jednak uwzględnić przychody z tytułu dostawy regałów w kwocie 100 000 zł przy obliczeniu zaliczki na CIT za czerwiec 2021 r., a po zakończeniu roku podatkowego uwzględnić je w CIT-8.