Jakie zdarzenia trzeba ująć po dacie bilansu

Zdarzenia z 2021 r. mogą wpływać na treść niezatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2020 r. Jeżeli więc dotyczą np. wcześniejszych transakcji i są istotne w skali prowadzonej działalności, to powodują, że należy skorygować raport i poinformować o tym biegłego rewidenta, który prowadził lub nadal prowadzi audyt. Takim zdarzeniem może być np. zwrot firmie wadliwych towarów sprzedanych pod koniec ubiegłego roku. Oczywiście nie chodzi o sytuację, gdy zwrot dotyczy kilku towarów, ale całego zamówienia. Decyduje tu poziom istotności, który powinien być zapisany w polityce rachunkowości firmy.