Leki ze skróconym terminem ważności pozwolenia

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych wydał decyzję w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu kolejnym produktom leczniczym.