MZ: aktualnie trwają prace nad projektem e-Krew? Grupa krwi będzie w IKP?

Obecnie istnieje każdorazowa konieczność ustalenia grupy krwi w toku prac podejmowanych przez lekarzy. Problem mógłby zostać rozwiązany przez stworzenie centralnej bazy danych zawierającej potwierdzenia grup krwi pacjentów.