Nadzisiaj.com: Chcemy być liderem zwinnego delivery

O projekcie nadzisiaj.com, potrzebach graczy rynku e-commerce i zwinnym delivery z Pawłem Cichoniem, dyrektorem ds. innowacji IT, w Grupie Kapitałowej HOLDING 1, która jest właścicielem serwisu nadzisiaj.com rozmawia Edyta Kochlewska.