NIA: w aptekach też trzeba przestrzegać RODO

Administratorem w rozumieniu RODO jest podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną, a nie kierownik apteki, farmaceuta, czy też technik farmaceutyczny.