Nowe rekomendacje stosowania sarilumabu, tofacytynibu oraz sulodeksydu w covid-19

Wyniki próby klinicznej z randomizacją stosowania sulodeksydu u pacjentów z covid-19 są obiecujące i wskazują na 40% redukcję ryzyka hospitalizacji. Ale są niewystarczające do ostatecznego wnioskowania o skuteczności.