Nowoczesne terapie to ucieczka od nawrotów raka i toksycznego leczenia

Lipcowa lista refundacyjna ulżyła wielu pacjentom dając im szansę na lepsze leczenie. Na refundację nowych leków i schematów leczenia, wciąż cierpliwie czekają pacjenci hematoonkologiczni, dla których ostatnia lista niewiele wniosła.