Preferencje w VAT dla podmiotów leczniczych i rolnictwa

Do końca 2021 r. darowizny towarów związanych z ochroną zdrowia, a także nieodpłatne świadczenie usług remontowych, modernizacyjnych i termomodernizacyjnych w budynkach należących do podmiotów leczniczych będą objęte zerową stawką VAT.