Projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych trafi do prac w komisji

Projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, który reguluje zasady ich funkcjonowania, trafi do komisji. W czwartek podczas pierwszego czytania w Sejmie przedstawiciele klubów i kół podkreślali pozytywną rolę kas i opowiedzieli się za kontynuowaniem prac nad projektem.