Ryzyko wystąpienia encefalopatii wywołanej ifosfamidem. Jest decyzja PRAC

Korzyści płynące ze stosowania roztworów ifosfamidu do infuzji przewyższają ryzyko w leczeniu różnych rodzajów nowotworów, w tym różnych guzów litych i nowotworów krwi – uznał PRAC.