Rząd rozpatrzy projekt nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Rząd zajmie się w środę projektem nowelizacji ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Według projektowanych przepisów nadzór nad kołami przejmie minister rolnictwa. Dotychczas KGW były w kompetencjach ministra ds. rozwoju regionalnego.