Święto w rocznicę uwolnienia z kajdan chorych w szpitalu psychiatrycznym

Światowy Dzień Schizofrenii (World Schizophrenia Day/World Schizophrenia Awareness Day) obchodzony jest corocznie 24 maja.