Tauron podsumował I kwartał 2021. Podstawą biznesu dystrybucja i sprzedaż prądu

Grupa Tauron w I kwartale 2021 roku osiągnęła 6,4 mld zł przychodów ze sprzedaży notując ponad 1,7 mld zł zysku EBITDA oraz 0,85 mld zł zysku netto wobec 5,47 mld zł przychodów, 0,96 mld zł zysku EBITDA i 0,16 mld zł zysku netto w I kwartale 2020.