Volkswagen zunifikuje wszystkie auta do jednej platformy

Volkswagen wierzy w mobilność indywidualną, ale ma ona być elektryczna, autonomiczna i współdzielona, oferowana jako usługa. Największą dynamikę rozwoju będą miały nie samochody elektryczne, ale oprogramowanie, które w 2030 roku będzie przynosiło tyle samo przychodów co sprzedaż samochodów elektrycznych i spalinowych.