Wynagrodzenie w ratach nie odracza zapłaty VAT

Przedsiębiorca, który oczekuje wynagrodzenia w ratach za usługę wykonaną jednorazowo, nie odroczy z tego powodu terminu zapłaty podatku ani nie obniży podstawy opodatkowania – wynika z opinii Macieja Szpunara, rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE.