Wyniki Atende pod wpływem sprzedaży spółek zależnych

Grupa informatyczna Atende w I kwartale 2021 osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 39,7 mln zł, czyli niższe o 6 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, notując zysk EBITDA na poziomie 0,7 mln zł wobec blisko 2,5 mln zł rok wcześniej.