Zybertowicz: Zachód nie zrozumiał skutków rewolucji cyfrowej

Internet zmienił sposób, w jaki człowiek postrzega świat i uczestniczy w życiu społecznym. Wielkie korporacje technologiczne skupiają niespotykaną wcześniej władzę i wpływy. Te fundamentalne zmiany zaszły w ciągu ostatnich kilku lat, niedoceniane przez zaangażowane w walkę z terroryzmem USA i zajmującą się zmianą klimatu i rewolucją genderową UE – mówi w rozmowie z PAP socjolog Andrzej Zybertowicz.